جستجوی پروژه در روناک

شما در حال مشاهده نسخه آزمایشی سامانه سرمایه گذاری جمعی روناک هستید
نسخه آزمایشی سامانه سرمایه گذاری جمعی روناک
طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

خانم زینب تفته - طرح دام سبک - یاسوج روستای دره شور

خانم زینب تفته اهل روستای دره شور از توابع سادات محمودی شهرستان دناست. زینب خانم رو تو روستا "مشی زینب" صداش می‌کنن. شوهر مشی زینب "سعادت" اهل کار و کاسبیه و زحمتکش. مشی زینب و سعادت با کمک هم پر ...

1399/10/13 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 1 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

25600000 تومان از 25600000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

آقای فیروز رکابی- طرح پرورش دام سبک- یاسوج روستای بنستان

آقای فیروز رکابی اهل روستای "بنستان" سادات محمودی از توابع شهرستان دنا است . مردم روستا "فیروز" صداش می کنند. آقا فیروز قبلاراننده ماشین سنگین بوده است و به دلیل ابتلا به دیسک کمر دیگر نمی تواند ...

1399/10/13 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 1 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

25600000 تومان از 25600000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

آقای شیده آرمش-طرح دام سبک - یاسوج روستای گلچهرآباد

آقای شیده آرمش کشاورز اهل روستای گلچهرآباد منطقه سادات محمودی شهرستان دنا است . مردم روستا" کاشهیده "صداش می زنند کاشهیده متولد سال ۱۳۴۰است . هزینه زندگی کاشهیده از کشاورزی و کارگری تامین می گرد ...

1399/10/13 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 1 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

25600000 تومان از 25600000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

خانم نازلی ثورنه - طرح پرورش دام سبک - یاسوج روستای دزک

خانم نازلی ثورنه اهل روستای "دزک" سادات محمودی از توابع شهرستان دنا است . مردم روستا به اسم "نازلی" صدایش می زنند. خانم ثورنه متولد سال ۱۳۴۸ است . او چهار فرزند دارد ، سه پسر و یک دختر. یکی از ...

1399/10/13 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 1 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

25600000 تومان از 25600000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

آقای فتح الله تهمورسی- طرح پرورش دام سبک- یاسوج روستای میمند

آقای فتح اله تهمورسی متولد 1346 اهل میمند روستایی خوش منظره از توابع سادات محمودی در شهرستان دنا است . آقا فتح اله را در روستا "مش فتح اله" صدا می کنند. مشت فتح اله در فصل کشاورزی به زراعت مشغول اس ...

1399/10/13 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 1 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

25600000 تومان از 25600000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

آقای قوام اله شاهرخی- طرح پرورش دام سبک- روستای کله گه

آقای قوام اله شاهرخی مهر متولد 1356 از اهالی روستای کله گه از توابع سادات محمودی در شهرستان دنا استقوم اله چهار فرزند دارد ، سه دختر و یک پسر . خانه کوچک این خانواده کنار مقبر برادر شهید قوم ال ...

1399/10/13 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 1 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

25600000 تومان از 25600000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

خانم صدیقه آنت - طرح پرورش دام سبک - یاسوج روستای میمند

خانم صدیقه آنت اهل روستای خوش آب و هوای "میمند" سادات محمودی از توابع شهرستان دنا است . صدیقه خانم در روستای خود به مهربانی و خوش قلبی شهره است . این خانواده با شناسایی نیاز های روستا و شهرستان خ ...

1399/10/13 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 1 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

25600000 تومان از 25600000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

آقای محمد علی موسوی- طرح پرورش دام سبک- یاسوج روستای دره شور

آقای محمد علی موسوی متولد 1340 از اهالی روستای "دره شور" سادات محمودی از توابع شهرستان دنا است . مردم روستا به اسم "سی محمدعلی" صداش می زنند. همسر سی محمدعلی " گل صنم" خانم ، زن مهربان و زحمت کشی ...

1399/10/13 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 1 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

25600000 تومان از 25600000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

آقای تراجعلی هاشمی نسب- طرح پرورش دام سبک- یاسوج روستای ده پایین

پرورش دام سبک توسط آقای تراجعلی هاشمی نسب یکی از طرح‌هایی است که نیاز به حمایت دارد. وی از اهالی روستای ده پایین یاسوج است و سالیان زیادی است که قصد دارد تا علاوه بر کشاورزی، چند راس دام سبک نیز خ ...

1399/10/4 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 1 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

25600000 تومان از 25600000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

خانم تفته- طرح پرورش دام سبک- یاسوج روستای دره شور

پرورش دام سبک توسط خانم تفتهیکی از طرح‌هایی است که نیاز به حمایت دارد. وی از اهالی روستای دره شور یاوسج است و سالیان زیادی است که قصد دارد تا علاوه بر کشاورزی، چند راس دام سبک نیز خریداری کرده و با ...

1399/10/4 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 1 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

25600000 تومان از 25600000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

خانم دلروز- طرح پرورش دام سبک- یاسوج روستای بیژگن

پرورش دام سبک توسط خانم دلروز یکی از طرح‌هایی است که نیاز به حمایت دارد. وی از اهالی روستای بیژگن است و سالیان زیادی است که قصد دارد تا علاوه بر کشاورزی، چند راس دام سبک نیز خریداری کرده و با پرورش ...

1399/10/4 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 1 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

25600000 تومان از 25600000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
کهگلویه و بویراحمد

آقایان مرتضی فرجی و بهادر موسوی - طرح آبزی‌پروری در استخرهای پرورش ماهی- روستای اکبرآباد

ایجاد تجربه موفق در آبزی‌پروری در روستایی که چنین تجربه‌ای تاکنون نداشته است، کاری سخت به نظر می‌رسد اما نه برای آقایان مرتضی فرجی و بهادر موسوی که کمر همت بسته‌اند تا طرح آبزی‌پروری خود در استخرها ...

1399/9/1 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 4 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

83000000 تومان از 83000000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
پروژه موفق
کهگلویه و بویراحمد

آقای علی دخمه فروزه - طرح پرورش دام سبک- روستای سادات محمودی

پرورش دام سبک توسط آقای علی دخمه فروزه یکی از طرح‌هایی است که نیاز به حمایت دارد. وی از اهالی روستای سادات محمودی است و سالیان زیادی است که قصد دارد تا علاوه بر کشاورزی، چند راس دام سبک نیز خریداری ...

1399/9/1 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 2 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

30000000 تومان از 30000000 تومان جذب شده

طرح حمایتی
پروژه موفق
کهگلویه و بویراحمد

خانم صفری-طرح پرورش میل‌ورم- روستای سادات محمودی

در این طرح، خانم سحر صفری با دریافت حمایت های لازم قصد انجام طرح پرورش میل ورم را دارد. وی از اهالی روستای سادات محمودی است و اخیراً با کسب اطلاع از نیاز بازار محلی خود نسبت به تامین پروتئین برای م ...

1399/9/1 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 2 نفر

مهلت سرمایه گذاری در این پروژه به پایان رسیده است

100% سرمایه جذب شده

10000000 تومان از 10000000 تومان جذب شده