جستجوی پروژه در روناک

طرح حمایتی
ایران , کهگلویه و بویراحمد

کاشت و نگهداری درخت پائولونیا

کاشت و نگهداری تعداد ۱۰۰۰ اصله درخت پائولونیا با همکاری جامعه هدف در استان کهگیلویه و بویر احمد

1398/9/14 کشاورزی

امتیاز این پروژه

تعداد حامیان 6 نفر

زمان باقیمانده-11 روز

1% سرمایه جذب شده

800000 تومان از 80000000 تومان جذب شده