جستجوی پروژه در روناک


پلتفرم سرمایه گذاری روناک با ایجاد کانونی از سرمایه گذاران وصاحبان ایده‌های نوآورانه، بستری فراهم می‌کند تا همه اعضای این کانون با کمک هم ایده‌ها و طرح‌های خود را اجرا کنند. ایده‌های شما به تعداد زیادی از سرمایه گذاران نشان داده می‌شود و با حمایت خرد خرد آن‌ها، سرمایه‌ی مورد نیاز شما برای اجرای پروژه فراهم می‌شود.

همکاران و سرمایه گذاران

تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
لوگو 10
مکتوس
مرغک
لوگو 9
لوگو 8
لوگو 7
لوگو 6
لوگو 5
لوگو 4
لوگو 3
گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
شهاب
کشت و صنعت شریف آباد
سیمکات  سیم و کابل تبریز
تولیدی اجداد سپیدان
مجتمع مرغ اجداد زربال
لوگو 3
جمکو خدمات ماشین های الکتریکی جوین
توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر
گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر
لوگو 2
پیشگامان کشاورزی کوثر کرمانشاه
خوراک دام پارس
آزمایشگاه تخصصی کوثر
خدمات بیمه ای ایمن آسایش کوثر
کشت و صنعت اشراق
لوگو 1